OM OSS

Tittelitue Familiebarnehage har plass til 10 barn i alderen 0-6 år med differensierte aktiviteter for store og mindre barn. Vi ønsker at hvert enkelt barn skal sees, respekteres, stimuleres og følges opp i forhold til sin egen alder, utvikling og interesser.

SKROT er våre kjerneverdier, som er:


Vi er nøytrale i forhold til religion og politikk.